TERMES & CONDITIONS Exempció de responsabilitat

CAT
Termes i Condicions, en participar en qualsevol ruta de navegació de les Mallorca gravel sèries. Coneixes i acceptes les nostres condicions de participació:
– No és una cursa, és una sortida de navegació a través de GPS.
– No hi ha devolució de la inscripció.
– Et recomanem no abandonar el track, però no estàs obligat a seguir-lo.
– Els participants cedeixen els drets d’imatge durant l’esdeveniment.
– La circulació és per trànsit obert, recorda en tot moment seguir les normes de trànsit i seguretat viària.
– Quan circulis per pistes així com senders o camins agrícoles els vianants, tractors o qualsevol altre vehicle tenen preferència.
– No hi ha assistència durant la sortida, l’organització us ajudarà en la mesura del possible.
– Tot participant està cobert per la nostra assegurança d’accidents.
– En cas d’accident poseu-vos en contacte amb l’organització i us desviaran al centre de salut contractat per la nostra asseguradora.
– L’organització posa a disposició del participant un TRACKER, per a la geolocalització de cada participant, per facilitar a amics, participants, família i organització saber on és tot moment.
– Tot participant està OBLIGAT a activar-lo durant la ruta.
– L’organització està exempta de tota responsabilitat sobre qualsevol accident que pugui passar durant la ruta.

ESP
Términos y Condiciones, al participar en cualquier ruta de navegación de las Mallorca gravel series. Conoces y aceptas nuestras condiciones de participación:
– No es una carrera, es una salida de navegación a través de GPS.
– No hay devolución de la inscripción.
– Te recomendamos no abandonar el track, pero no estás obligado a seguirlo.
– Los participantes ceden sus derechos de imagen durante el evento.
– La circulación es por tráfico abierto, recuerda en todo momento seguir las normas de tráfico y seguridad vial.
– Cuando circules por pistas así como senderos o caminos agrícolas los peatones, tractores o cualquier otro vehículo tienen preferencia.
– No hay asistencia durante la salida, la organización te ayudará dentro de lo posible.
– Todo participante está cubierto por nuestro seguro de accidentes.
– En caso de accidente ponte en contacto con la organización y te desviarán al centro de salud contratado por nuestra aseguradora.
– La organización pone a disposición del participante un TRACKER, para la geolocalización de cada participante, para facilitar a amigos, participantes, familia y organización saber dónde está en todo
momento.
– Todo participante está OBLIGADO a activarlo durante la ruta.
– La organización está exenta de toda responsabilidad sobre cualquier accidente que pueda pasar durante la ruta.

ENG
Terms and conditions, by participating on any Mallorca Gravel Series’ navigation routes it means that you acknowledge and accept our terms and conditions;
– This is not a race, it’s a GPS navigation route
– Registrations cannot be returned
– We recommend not abandoning the given route, but it isn’t mandatory to follow it
– Participants give their image rights during the event.
– Circulation is in traffic, remember to follow the traffic safety regulations.
– Whenever you’re circulating on tracks and trails remember that pedestrians and tractors have preferenece.
– There is no assistance during the event, the staff will help you within our possibilities
– All participants are covered by our insurance.
– In case of an accident, get in contact with the organization and they direct you to the healthcare center hired by our insurer.
– The organization make a geolocating TRACKER available to all parcipant, for families, friends and the organization to track you. It is mandatory to make use of it and have it activated during the route.
– The organization is exempt of responsability in case of accidents that may occur during the route.